Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning plaatsen schuur Dijksterweg 33 te Kloosterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

 een omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor het:
- plaatsen van een schuur op het perceel Dijksterweg 33, 9977 TD te Kloosterburen (16-10-2012)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:18 oktober 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 33 9977TD
   
   
Kaart met een markering op 33 9977TD Nederland
Terug naar boven