Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning plaatsen infopanelen Ommelanderzeedijk

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- een omgevingsvergunning onderdeel reclame voor het plaatsen van twee infopanelen aan de Ommelanderzeedijk, perceel kadastraal bekend gemeente Kloosterburen, sectie K, nummer 49 en bij de Olle Weem, perceel kadastraal bekend gemeente Ulrum, sectie D, nummer 1064 (20-3-2012)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:22 maart 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Gemeente: De Marne
   
   
Kaart met een markering op Gemeente De Marne
Terug naar boven