Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning plaatsen carport Lageweg 8 te Eenrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor het:

- plaatsen van een carport op het perceel Lageweg 8, 9967 RT te Eenrum (10-4-2012)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Geldig t/m:
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 8 9967RT Eenrum
   
   
Kaart met een markering op 8 9967RT Eenrum Nederland
Terug naar boven