Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning plaatsen balkons Aikeshof 2 t/m 30 Eenrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor het:

- plaatsen van balkons op de eerste verdieping op de percelen Aikeshof 2 t/m 30, 9967 SN te Eenrum (25-1-2012)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:2 februari 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Aikeshof 9967SN
   
   
Kaart met een markering op Aikeshof 9967SN Nederland
Terug naar boven