Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning oprichten woning Trekweg 3 Mensingeweer

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor het:

- oprichten van een woning op het perceel Trekweg 3, 9961 TC te Mensingeweer (8-12-2011)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:15 december 2011
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Trekweg 3 9961TC Mensingeweer
   
   
Kaart met een markering op Trekweg 3 9961TC Mensingeweer Nederland
Terug naar boven