Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning oprichten jongveestal Zuurdijksterweg 9 te Zuurdijk

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor het:
- oprichten van een jongveestal op het perceel Zuurdijksterweg 9, 9963 TA te Zuurdijk (13-2-2012)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:16 februari 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9 9963TA Zuurdijk
   
   
Kaart met een markering op 9 9963TA Zuurdijk Nederland
Terug naar boven