Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning oprichten bedrijfshal Breweelsterweg 6 Horhuizen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor het:
- oprichten van een bedrijfshal op het perceel Breweelsterweg 6, 9978 TE te Hornhuizen (17-2-2012)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:23 februari 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 6 9978TE Hornhuizen
   
   
Kaart met een markering op 6 9978TE Hornhuizen Nederland
Terug naar boven