Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning onderdeel wijzigen Hogeweg 29 te Kloosterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel wijzigen van het gebruik voor het:
- perceel Hogeweg 29, 9977 PE te Kloosterburen (11-2-2014)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:13 februari 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Hogeweg 29 9977PE Kloosterburen
   
   
Kaart met een markering op Hogeweg 29 9977PE Kloosterburen Nederland
Terug naar boven