Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor uitbreiden ligboxenstal Trekweg 4 te Leens

Omgevingsvergunning uitgebreid

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de verleende vergunning in beroep gaan bij de rechtbank. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld. Een beroepschrift dient u in bij de Rechtbank Groningen, sector bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen.

- Een omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor het uitbreiden van een ligboxenstal op het perceel Trekweg 4, 9965 TL te Leens (15-9-2015).

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:17 september 2015
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Trekweg 4 9965TL Leens
   
   
Kaart met een markering op Trekweg 4 9965TL Leens Nederland
Terug naar boven