Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning Ommelanderweg 18 Hornhuizen

Verleende vergunning

Omgevingsvergunning regulier

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdelen kappen en aanleggen voor het:

- het kappen van een boom en het rooien en/of kappen van beplantingen op het perceel Ommelanderweg 18, 9978 TC te Hornhuizen (22-11-2011)

 • Soort bekendmaking:kapvergunning
 • Publicatiedatum:24 november 2011
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 18 9978TC
   
   
Kaart met een markering op 18 9978TC Nederland
Terug naar boven