Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning N.H. kerk Breweelsterweg 1 Hornhuizen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de verleende vergunning in beroep gaan bij de rechtbank. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld. Een beroepschrift dient u in bij de Rechtbank Groningen, sector bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen.

- een omgevingsvergunning onderdeel het in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument voor het plaatsen van een tochtportaal in de N.H. kerk op het perceel Breweelsterweg 1, 9978 TE te Hornhuizen (9-11-2011).

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:17 november 2011
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 1 9978TE
   
   
Kaart met een markering op 1 9978TE Nederland
Terug naar boven