Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning Leensterweg 58 te Kloosterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- een omgevingsvergunning voor het bouwen van een loods, Leensterweg 58, 9977 PD te Kloosterburen (7-5-2014)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:15 mei 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Leensterweg 58 9977PD Kloosterburen
   
   
Kaart met een markering op Leensterweg 58 9977PD Kloosterburen Nederland
Terug naar boven