Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning knotten en kappen bomen Hunse Eenrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het:
- knotten en kappen van 7 bomen op het perceel Hunse naast nr. 9, 9967 PR te Eenrum (15-2-2012)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:16 februari 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9967PR Eenrum
   
   
Kaart met een markering op  9967PR Eenrum Nederland
Terug naar boven