Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning Kloostertuin Kloostersingel te Kloosterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het:
- kappen van 6 bomen in de Kloostertuin, Kloostersingel, 9977 RK te Kloosterburen (30-12-2011)

 • Soort bekendmaking:kapvergunning
 • Publicatiedatum:5 januari 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9977RK
   
   
Kaart met een markering op  9977RK Nederland
Terug naar boven