Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning kappen zeven bomen Zijlvestweg te Schouwerzijl

Verleende omgevingsvergunning (regulier)
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het: - kappen van zeven bomen op het perceel Zijlvestweg voor nrs. 29 en 31, 9962 TA te Schouwerzijl (1-3-2013)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Geldig t/m:
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9962TA
   
   
Kaart met een markering op  9962TA Nederland
Terug naar boven