Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning kappen vier bomen Tammingastraat 55 Hornhuizen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het:
- kappen van vier bomen op het perceel Tammingastraat 55, 9978 PB te Hornhuizen (28-2-2012)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:1 maart 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 55 9978PB Hornhuizen
   
   
Kaart met een markering op 55 9978PB Hornhuizen Nederland
Terug naar boven