Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning kappen vier bomen Prins Bernhardstraat te Leens

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het:
- kappen van vier bomen op het perceel Prins Bernhardstraat voor nrs. 10, 14, 16 en 19, 9965 RB te Leens (26-9-2012)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:4 oktober 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9965RB
   
   
Kaart met een markering op  9965RB Nederland
Terug naar boven