Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning kappen van een boom Eenrummerweg 7 te Mensingeweer

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het:
- kappen van een boom op het perceel Eenrummerweg 7, 9961 PC te Mensingeweer (13-11-2012)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:15 november 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 7 9961PC
   
   
Kaart met een markering op 7 9961PC Nederland
Terug naar boven