Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning kappen twee bomen Wierhuisterweg 11 Pieterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het:
- kappen van twee bomen op het perceel Wierhuisterweg 11, 9968 AN te Pieterburen (31-8-2012)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Geldig t/m:
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 11 9968AN
   
   
Kaart met een markering op 11 9968AN Nederland
Terug naar boven