Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning kappen twee bomen Elensterweg 2 te Ulrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes.

een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het:
- kappen van twee bomen op het perceel Elensterweg 2, 9971 BB te Ulrum (10-8-2012)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:16 augustus 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 2 9971BB
   
   
Kaart met een markering op 2 9971BB Nederland
Terug naar boven