Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning kappen twee bomen Churchillweg 65 in Zoutkamp

Verleende omgevingsvergunning (regulier)
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het: - kappen van twee bomen op het perceel Churchillweg 65, 9974 PB te Zoutkamp (1-3-2013)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:7 maart 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 65 9974PB
   
   
Kaart met een markering op 65 9974PB Nederland
Terug naar boven