Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning kappen meerdere bomen Zoutkamperweg 5 te Niekerk

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes.

een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het:
- kappen van meerdere bomen op het perceel Zoutkamperweg 5, 9972 TC te Niekerk (10-8-2012)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:16 augustus 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 5 9972TC
   
   
Kaart met een markering op 5 9972TC Nederland
Terug naar boven