Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning kappen drie bomen Hoofdstraat 18b te Leens

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes.

een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het:
- kappen van drie bomen op het perceel Hoofdstraat 18b, 9965 PB te Leens (10-8-2012)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:16 augustus 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 18b 9965PB
   
   
Kaart met een markering op 18b 9965PB Nederland
Terug naar boven