Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning kappen boom Zijlvestweg 44 Schouwerzijl

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het:
- kappen van een boom op het perceel Zijlvestweg 44, 9962 TB te Schouwerzijl (20-1-2012)

 • Soort bekendmaking:kapvergunning
 • Publicatiedatum:26 januari 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 44 9962TB
   
   
Kaart met een markering op 44 9962TB Nederland
Terug naar boven