Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning kappen boom Westernielandseweg 1 Westernieland

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het:
- kappen van een boom op het perceel Westernielandseweg 1, 9969 PA te Westernieland (28-2-2012)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:1 maart 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 1 9969PA Westernieland
   
   
Kaart met een markering op 1 9969PA Westernieland Nederland
Terug naar boven