Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning kappen boom Westernieland

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het kappen van 1 populier op het perceel Kaakhornsterweg naast nummer 33, 9969 PN te Westernieland (29-9-2011).

 • Soort bekendmaking:kapvergunning
 • Publicatiedatum:20 oktober 2011
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 33 9969PN
   
   
Kaart met een markering op 33 9969PN Nederland
Terug naar boven