Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning kappen boom Van Meckemastraat te Kruisweg

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het:
- kappen van een boom op het perceel Van Meckemastraat achter nr. 27, 9977 PR te Kruisweg (27-1-2012)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:2 februari 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Van Meckemastraat 9977PR
   
   
Kaart met een markering op Van Meckemastraat 9977PR Nederland
Terug naar boven