Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning kappen boom Tammenssingel naast. nr. 15 Leens

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het:
- kappen van een boom op het perceel Tammenssingel naast nr. 15, 9965 RW te Leens (27-1-2012)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:2 februari 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Tammenssingel 9965RW
   
   
Kaart met een markering op Tammenssingel 9965RW Nederland
Terug naar boven