Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning kappen boom Robbenoort 75 Lauwersoog

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

 een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het:
- kappen van een boom op het perceel Robbenoort 75 te Lauwersoog (15-2-2012)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:16 februari 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 75 9976 Lauwersoog
   
   
Kaart met een markering op 75 9976 Lauwersoog Nederland
Terug naar boven