Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning kappen boom Robbenoort 139 te Lauwersoog

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes.

een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het:
- kappen van een boom op het perceel Robbenoort 139, 9976 VH te Lauwersoog (10-8-2012)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:16 augustus 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 139 9976VH
   
   
Kaart met een markering op 139 9976VH Nederland
Terug naar boven