Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning kappen boom Rietemastraat 13 Leens

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het:

- kappen van een boom op het perceel Rietemastraat 13, 9965 RS te Leens (29-3-2012)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:5 april 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 13 9965RS Leens
   
   
Kaart met een markering op 13 9965RS Leens Nederland
Terug naar boven