Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning kappen boom Proosdij 31 Leens

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het:
- kappen van een boom op het perceel Proosdij 31, 9965 RH te Leens (20-1-2012)

 • Soort bekendmaking:kapvergunning
 • Publicatiedatum:26 januari 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 31 9965RH
   
   
Kaart met een markering op 31 9965RH Nederland
Terug naar boven