Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning kappen boom Prins Bernhardstraat 37 Zoutkamp

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het:
- kappen van een boom op het perceel Prins Bernhardstraat 37, 9974 RS te Zoutkamp (16-8-2012)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:23 augustus 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 37 9974RS
   
   
Kaart met een markering op 37 9974RS Nederland
Terug naar boven