Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning kappen boom Nipperusstraat 17 te Ulrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het kappen van een boom op het perceel Nipperusstraat 17, 9971 AG te Ulrum (16-10-2013).

 • Soort bekendmaking:kapvergunning
 • Publicatiedatum:24 oktober 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Nipperusstraat 17 9971AG Ulrum
   
   
Kaart met een markering op Nipperusstraat 17 9971AG Ulrum Nederland
Terug naar boven