Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning kappen boom Molenstraat 10 te Eenrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld. 

- een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het kappen van een boom op het perceel Molenstraat 10, 9967 SM te Eenrum (2-4-2013).

 • Soort bekendmaking:kapvergunning
 • Publicatiedatum:4 april 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 10 9967SM
   
   
Kaart met een markering op 10 9967SM Nederland
Terug naar boven