Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning kappen boom Mernaweg hoek Warfhuisterweg te Wehe-den Hoorn

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het kappen van een boom op het perceel Mernaweg hoek Warfhuisterweg, 9964 AX te Wehe-den Hoorn (17-10-2013).

 • Soort bekendmaking:kapvergunning
 • Publicatiedatum:24 oktober 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Mernaweg 9964AX Wehe-den Hoorn
   
   
Kaart met een markering op Mernaweg 9964AX Wehe-den Hoorn Nederland
Terug naar boven