Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning kappen boom Mernaweg 55a te Wehe-den Hoorn

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het: kappen van een boom op het perceel Mernaweg 55A, 9964 AR te Wehe-den Hoorn (19-7-2013)

 • Soort bekendmaking:kapvergunning
 • Publicatiedatum:25 juli 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Mernaweg 55a 9964AR Wehe-den Hoorn
   
   
Kaart met een markering op Mernaweg 55a 9964AR Wehe-den Hoorn Nederland
Terug naar boven