Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning kappen boom Mensingeweer

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het kappen van 1 paardenkastanje op het perceel De Meerenweg 2, 9961 PA te Mensingeweer (29-9-2011).

 • Soort bekendmaking:kapvergunning
 • Publicatiedatum:20 oktober 2011
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 2 9961PA
   
   
Kaart met een markering op 2 9961PA Nederland
Terug naar boven