Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning kappen boom Mattenesserlaan 93 te Eenrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het:
- kappen van een boom op het perceel Mattenesserlaan 93, 9967 PK te Eenrum (16-8-2012)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:23 augustus 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 93 9967PK
   
   
Kaart met een markering op 93 9967PK Nederland
Terug naar boven