Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning kappen boom Mattenesserlaan 8 Eenrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het:
- kappen van een boom op het perceel Mattenesserlaan 8, 9967 PT te Eenrum (19-10-2012)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:25 oktober 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 8 9967PT
   
   
Kaart met een markering op 8 9967PT Nederland
Terug naar boven