Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning kappen boom Leensterweg 18 te Ulrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het kappen van een boom op het perceel Leensterweg 18, 9971 EC te Ulrum (2-4-2013).

 • Soort bekendmaking:kapvergunning
 • Publicatiedatum:4 april 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 18 9971EC
   
   
Kaart met een markering op 18 9971EC Nederland
Terug naar boven