Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning kappen boom Jan Zijlmasingel 16 te Leens

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het kappen van een boom op het perceel Jan Zijlmasingel 16, 9965 PW te Leens (2-4-2013).

 • Soort bekendmaking:kapvergunning
 • Publicatiedatum:4 april 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Jan Zijlmasingel 16 9965PW Leens
   
   
Kaart met een markering op Jan Zijlmasingel 16 9965PW Leens Nederland
Terug naar boven