Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning kappen boom Hoofdweg 62 te Zuurdijk

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het: kappen van een boom op het perceel Hoofdweg 62, 9966 VD te Zuurdijk (19-7-2013)

 • Soort bekendmaking:kapvergunning
 • Publicatiedatum:25 juli 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Hoofdweg 62 9966VD Zuurdijk
   
   
Kaart met een markering op Hoofdweg 62 9966VD Zuurdijk Nederland
Terug naar boven