Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning kappen boom Hoofdstraat naast nr. 38 te Kloosterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het kappen van een boom op het perceel Hoofdstraat naast nr. 38, 9977 RE te Kloosterburen (20-9-2013)

 • Soort bekendmaking:kapvergunning
 • Publicatiedatum:26 september 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Hoofdstraat 38 9977RE Kloosterburen
   
   
Kaart met een markering op Hoofdstraat 38 9977RE Kloosterburen Nederland
Terug naar boven