Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning kappen boom Hoofdstraat 46 Pieterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- kappen van een boom op het perceel Hoofdstraat 46, 9968 AE te Pieterburen (12-4-2012)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:19 april 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 46 9968AE Pieterburen
   
   
Kaart met een markering op 46 9968AE Pieterburen Nederland
Terug naar boven