Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning kappen boom Hoofdstraat 22 Houwerzijl

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

 een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het:
- kappen van een boom op het perceel Hoofdstraat 22, 9973 PG te Houwerzijl (2-3-2012)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:8 maart 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 22 9973PG Houwerzijl
   
   
Kaart met een markering op 22 9973PG Houwerzijl Nederland
Terug naar boven