Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning kappen boom Hoofdstraat 145 te Pieterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het kappen van een boom op het perceel Hoofdstraat 145, 9968 AC te Pieterburen (20-9-2013)

 • Soort bekendmaking:kapvergunning
 • Publicatiedatum:26 september 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Hoofdstraat 145 9968AC Pieterburen
   
   
Kaart met een markering op Hoofdstraat 145 9968AC Pieterburen Nederland
Terug naar boven