Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning kappen boom Churchillweg naast nr. 23 Zoutkamp

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het:
- kappen van een boom op het perceel Churchillweg naast nr. 23, 9974 PC te Zoutkamp (12-4-2012)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:19 april 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9974PC Zoutkamp
   
   
Kaart met een markering op  9974PC Zoutkamp Nederland
Terug naar boven