Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning kappen boom Broeksterweg 40 Pieterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het:
- kappen van een boom op het perceel Broeksterweg 40, 9968 TJ te Pieterburen (1-2-2012)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:9 februari 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 40 9968TJ Pieterburen
   
   
Kaart met een markering op 40 9968TJ Pieterburen Nederland
Terug naar boven