Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning kappen boom Borgweersterweg 8 Wehe-den Hoorn

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het kappen van 1 berk op het perceel Borgweersterweg 8, 9964 TB te Wehe-den Hoorn (10-11-2011).

 • Soort bekendmaking:kapvergunning
 • Publicatiedatum:17 november 2011
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 8 9964TB
   
   
Kaart met een markering op 8 9964TB Nederland
Terug naar boven